9 واقعیت بسیار عجیب درباره کره شمالی که تا امروز از آن‌ها بی‌خبر بودید!