شرکت HMD چراغ اعلانات را از نسخه جهانی نوکیا 6 حذف می‌کند