ال‌جی محصولات

 • نمایشگر
 • پردازنده
 • حافظه ram
 • ال‌جی Cookie Smart

  ال‌جی Cookie Smart

  • پردازنده: -
  • حافظه RAM: 64 مگابایت
  • ذخیره سازی: 50 مگابایت
  • نمایشگر: 3.2 اینچ
  • دوربین: 2 مگاپیکسل
  • حدود قیمت: 184.000 تومان
  3.9
 • ال‌جی G Flex

  ال‌جی G Flex

  • پردازنده: چهار هسته‌ای
  • حافظه RAM: 2 گیگابایت
  • ذخیره سازی: 32 گیگابایت
  • نمایشگر: 6.0 اینچ
  • دوربین: 13 مگاپیکسل
  • حدود قیمت: -
  7.5
 • ال‌جی G Flex2

  ال‌جی G Flex2

  • پردازنده: هشت هسته‌ای
  • حافظه RAM: 3/2 گیگابایت
  • ذخیره سازی: 16/32 گیگابایت
  • نمایشگر: 5.5 اینچ
  • دوربین: 13 مگاپیکسل
  • حدود قیمت: -
  8.4
 • ال‌جی G Pro 2

  ال‌جی G Pro 2

  • پردازنده: چهار هسته‌ای
  • حافظه RAM: 3 گیگابایت
  • ذخیره سازی: 16/32 گیگابایت
  • نمایشگر: 5.9 اینچ
  • دوربین: 13 مگاپیکسل
  • حدود قیمت: -
  8.7
 • ال‌جی G Pro Lite

  ال‌جی G Pro Lite

  • پردازنده: دو هسته‌ای
  • حافظه RAM: 1 گیگابایت
  • ذخیره سازی: 8 گیگابایت
  • نمایشگر: 5.5 اینچ
  • دوربین: 8 مگاپیکسل
  • حدود قیمت: -
  7.1
 • ال‌جی G2

  ال‌جی G2

  • پردازنده: چهار هسته‌ای
  • حافظه RAM: 2 گیگابایت
  • ذخیره سازی: 16/32 گیگابایت
  • نمایشگر: 5.2 اینچ
  • دوربین: 13 مگاپیکسل
  • حدود قیمت: 1.250.000 تومان
  8.1
 • ال‌جی G2 مینی

  ال‌جی G2 مینی

  • پردازنده: چهار هسته‌ای
  • حافظه RAM: 1 گیگابایت
  • ذخیره سازی: 8 گیگابایت
  • نمایشگر: 4.7 اینچ
  • دوربین: 8 مگاپیکسل
  • حدود قیمت: 710.000 تومان
  7.4
 • ال‌جی G3

  ال‌جی G3

  • پردازنده: چهار هسته‌ای
  • حافظه RAM: 2/3 گیگابایت
  • ذخیره سازی: 16/32 گیگابایت
  • نمایشگر: 5.5 اینچ
  • دوربین: 13 مگاپیسکل
  • حدود قیمت: 1.460.000 تومان
  9.2
 • ال‌جی G3 Beat

  ال‌جی G3 Beat

  • پردازنده: چهار هسته‌ای
  • حافظه RAM: 1 گیگابایت
  • ذخیره سازی: 8 گیگابایت
  • نمایشگر: 5.0 اینچ
  • دوربین: 8 مگاپیکسل
  • حدود قیمت: 740.000 تومان
  7.1
 • ال‌جی G3 Stylus

  ال‌جی G3 Stylus

  • پردازنده: چهار هسته‌ای
  • حافظه RAM: 1 گیگابایت
  • ذخیره سازی: 8 گیگابایت
  • نمایشگر: 5.5 اینچ
  • دوربین: 13 مگاپیکسل
  • حدود قیمت: 860.000 تومان
  7.6
 • ال‌جی G4

  ال‌جی G4

  • پردازنده: شش هسته‌ای
  • حافظه RAM: 3 گیگابایت
  • ذخیره سازی: 32 گیگابایت
  • نمایشگر: 5.5 اینچ
  • دوربین: 16 مگاپیکسل
  • حدود قیمت: -
  9.4
 • ال‌جی G4 Stylus

  ال‌جی G4 Stylus

  • پردازنده: چهار هسته‌ای/هشت هسته‌ای
  • حافظه RAM: 1/2 گیگابایت
  • ذخیره سازی: 8/16 گیگابایت
  • نمایشگر: 5.7 اینچ
  • دوربین: 13 مگاپیکسل
  • حدود قیمت: -
  7.7
close
دانشنامه گوشی‌های اپلدانشنامه گوشی‌های اپلدانشنامه گوشی‌های اپلدانشنامه گوشی‌های اپلدانشنامه گوشی‌های اپلدانشنامه گوشی‌های اپلدانشنامه گوشی‌های اپل