سونی از هندی‌کم خود با قابلیت زوم 20 برابر رونمایی کرد