دانشمندان اثر انگشت‌های متعلق به قرون وسطی را از روی مهر اسناد جمع‌آوری می‌کنند