اختراع یک روش جدید برای استفاده از انرژی باد که تا به‌حال ندیده‌اید