نرم‌افزار پندار پلاس توسط شرکت واقعیت افزوده پندار رونمایی شد