لامپ تولید شده توسط سونی مجهز به کنترل از راه دور و دستگاه مخابره داخلی است!