گوشی هواوی میت۸ به صورت رسمی رونمایی شد (گزارش اختصاصی)