برنامه‌های گوگل‌پلی دو برابر اپ‌استور دانلود می‌شوند اما در بخش درآمدزایی هنوز بازنده گوگل‌پلی است