سوپر تانک روسی با کنترل لمسی، سلاحی از جنس کابوس‌های شبانه