انتشار تصویری از درخشان‌ترین ستارگان کهکشان توسط تلسکوپ فضایی هابل!