با این هواپیما مسافت بین نیویورک تا لندن را فقط در ۱۱ دقیقه طی کنید!