داستان یک پیش‌بینی احمقانه؛ وقتی قرار بود ویندوزفون در سال 2016 از iOS جلو بزند!