چمدان خود را ببندید، سفر به مریخ در سال 2025 در انتظار شماست!