4 مشکل متداول در هنگام بهینه سازی محصولات اندرویدی و راه حل رفع آن‌ها