آیا خرید پرچمداران سال‌های گذشته کمپانی‌های معتبر منطقی است؟!