اختراع شگفت‌انگیز اپل، فشردن دکمه مجازی بین زمین و هوا