به‌زودی دوربین‌های دوگانه سونی سازندگان عمده تلفن‌های هوشمند را اغوا می‌کند