هواوی و فروش بیش از 10 میلیون P8 Lite در سال گذشته