وقتی مس مذاب بر روی سربازان پلاسیتکی ریخته می‌شود! (به همراه ویدئو)