به‌روزرسانی رسمی ساعت اندروید و افزودن قابلیت‌های جدید به آن