از این به بعد باربی با هاوربورد صورتی خود پرواز می‌کند!