دو قابلیت کاربردی در به‌روزرسانی جی‌میل اندروید افزود شد