تیزر تازه منتشر شده اوپو، نشان دهنده یک گوشی دوربین محور به نام R9 است