اپل تکنولوژی صفحه نمایش خود را زودتر از موعد تغییر خواهد داد