امکان خرید آنلاین بلیط حمل و نقل ترکیبی با سایت علی بابا فراهم شد