استفاده از فلز مایع در طراحی آیفون با توجه به پتنت جدید اپل