بزرگترین ساختار فضایی جهان کشف شد!

landscape-1457717059-screen-shot-2016-03-11-at-122250-pm

اگر جهان را بزرگترین ساختار بدانیم، پس BOSS Great Wall لقب دومین را به خود اختصاص می‌دهد. به‌تازگی در پژوهش‌های محققان اختر فیزیک این ساختار به عنوان بزرگترین ساختار دنیا شناسایی شده است.

این ابرخوشه حدود 800 کهکشان را در خود جای داده است و در مجموع بیش از 1 میلیارد سال نوری وسعت دارد و وزن آن 10000 برابر میزان ماده موجود در کهکشان راه شیری است؛ با توجه به داده‌های واشنگتن‌پست ابرخوشه‌ای که ما در آن سکونت داریم 10 میلیون سال نوری وسعت دارد و در مقابل BOSS Great Wall یک ذره به چشم می‌آید.

اکثر ابرخوشه‌ها بین 20 تا 100 میلیون سال نوری وسعت دارند هرچند ابرخوشه‌ای مثل Laniakea که شامل چند ابرخوشه کوچک از جمله Virgo که کهکشان راه شیری جزیی از آن است حدود 500 میلیون سال نوری وسعت دارد اما BOSS Great Wall بزرگترین ساختار فضایی است که تاکنون کشف شده است.

gallery-1457717306-screen-shot-2016-03-11-at-122150-pm

پیام بگذارید