افزایش سرعت گجت‌های اندرویدی با تغییر در تنظیمات انیمیشن!