اندروید N مجهز به صفحه نمایش اطلاعات اورژانسی خواهد بود