اورکلاکرهای ایرانی در مسابقات جهانی Gigabyte OC Challenge سوم شدند