اپل قسمتی از سرویس ابری خود را از آمازون به گوگل منتقل کرد