قیمت آیپد پرو 9.7 اینچی بیشتر از آیپد ایر 2 خواهد بود