اچ‌تی‌سی از پرچمدار جدید خود در دهم آوریل رونمایی می‌کند