اچ‌تی‌سی 10 گواهی IP53 را دریافت کرده است اما کاملا در برابر آب مقاوم نیست!