مایکروسافت: پشتیبانی از ویندوز ۱۰ موبایل تا چند سال آینده ادامه خواهد داشت