شنیدن صدای مادر توسط کودک درون رحم به کمک اپلیکیشن جدید سامسونگ