میزان اشتیاق کاربران به آیفون ۷ بسیار بیشتر از آیفون ۶S است!