از این پس می‌توانید از مترجم گوگل برای ترجمه در تمامی اپلیکیشن‌های اندرویدی استفاده کنید