‌آیا گجت‌های پوشیدنی و شبکه‌های اجتماعی آینده آزمایش‌های پزشکی هستند؟!