لنوو کروم بوک N42 را با قیمت ۱۹۹ دلار و بدنه مقاوم معرفی کرد