میزان فروش شیائومی نسبت به سال گذشته تنها ۵ درصد افزایش داشته است!