گوگل از این پس سازندگان را برای آپدیت اندروید تحت فشار قرار می‌دهد