اندروید N همچنان در انتظار یک دسر خوشمزه؛ نام دسر هندی در صدر پیشنهادات است!