از این پس تغییرات عمده هر ۳ سال یک‌بار در آیفون انجام می‌گیرد