شیلی انرژی خورشیدی را به صورت رایگان در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد!