بازیگر معروف Game of Thrones نقش خلاف‌کار اصلی Call of Duty را بازی می‌کند