جی اسکیل رکورد فرکانس ۵۱۸۹ مگاهرتز را به ثبت رساند