تا سال ۲۰۲۰ نصف مردم جهان از اینترنت موبایل استفاده می‌کنند!